Взятие на грудь с виса в сед (Hang Squat Clean)

Название RUS: 
Взятие на грудь с виса в полный сед
Название ENG: 
Hang Squat Clean

Тип упражнений:

Необходимо:

Видео YouTube: